Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.agropartner.pl, prowadzony jest przez firmę Agro-Partner z siedzibą w Głogoczowie, 32-444 Głogoczów 111, NIP: 6791030755.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma Agro-Partner z siedzibą w Głogoczowie, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 3. W wyniku rejestracji Klient będzie identyfikowany przez system za pomocą adresu email oraz hasła. Klient zobowiązany jest do ochrony hasła dostępu do swojego konta i ponosi odpowiedzialność za udostępnianie hasła osobom niepowołanym.
 4. Nie wypełnienie w procesie rejestracji wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe uważane będzie za odstąpienie od rejestracji.
 5. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.sklep.agropartner.pl w chwili składania zamówienia. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, są jedynie, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.
 6. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien przed dokonaniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 7. Miejscem spełnienia świadczenia umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego, wprowadzania oraz wycofania z oferty produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
 10. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba, że Sprzedawca zastrzeże inaczej. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 

§ 2
Zamówienia

 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamówieniowy wskazany na stronie www.sklep.agropartner.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Utrwalanie i zabezpieczanie konsumentowi treści zawartej umowy oraz udostępnienie konsumentowi jej treści odbywa się poprzez przesłanie konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści dokumentu zamówienia (faktura proforma).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia przyjęcia zamówienia od potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności całości bądź części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia, a w szczególności o możliwości i przewidywanym czasie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz o propozycjach ewentualnej modyfikacji złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia po uzyskaniu informacji o stanie zmówienia oraz brak odpowiedzi na propozycje ewentualnych modyfikacji zamówienia, w ciągu pięciu dni od otrzymania przez Klienta informacji o stanie zamówienia lub propozycji ewentualnych modyfikacji zamówienia, jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 5. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w § 5 Regulaminu Sklepu Internetowego
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji umowy był jak najkrótszy. Na czas realizacji umowy bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania i spakowania przesyłki oraz czas dostawy zależny od przyjętego sposobu dostarczenia przedmiotu umowy.
 7. W przypadku, jeżeli Klient stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówienia do Klienta. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówienia do Klienta, stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli.

 

§ 3
Płatność

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: gotówką w momencie odbioru towaru od kuriera (za pobraniem) - dostawa towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) - dostawa towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora)a zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sprzedawcy, gotówką przy odbiorze osobistym (płatność w kasie) - bez kosztów spedycji. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy, przelewem na rachunek bankowy przy odbiorze osobistym (przedpłata) - bez kosztów spedycji.
 2. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sprzedawcy.Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i uzależnione są od spełnienia przez Klienta wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. W przypadku zakupu towarów uzgadnianych indywidualnie oraz towarów o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia realizacji zamówienia od wpłacenia przez Klienta zaliczki.

 

§ 4
Wysyłka i odbiór towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu i na adres tam wskazany, jeżeli zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszty przesyłki są doliczane do kwoty, którą Klient ma zapłacić za zamówiony towar. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów odbioru towaru.
 3. Przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany wybrać sposób płatności, tj. płatność gotówką bądź płatność przelewem na rachunek bankowy (przedpłata).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie dowolność w wyborze firmy spedycyjnej o ile strony nie ustalą inaczej. Strony mogą ustalić inny sposób wysyłki towaru.
 5. Koszt spedycji za pobraniem następuje gotówką w momencie odbioru towaru.
 6. W przypadku spedycji spedycji z przedpłatą, zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 7. Przesyłki nadawane za pośrednictwem firmy spedycyjnej, do miejsca przeznaczenia zwykle docierają w następnym dniu roboczym. Przesyłka jest ubezpieczona, możliwe (bezwzględnie zalecane) jest sprawdzenie jej stanu i zawartości w obecności kuriera. Drogę przesyłki można śledzić na podstawie numeru listu przewozowego przekazywanego Klientowi w chwili nadania przesyłki.
 8. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Szczegóły przebiegu transportu regulują oddzielne regulaminy przewoźników (spedytorów). Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową (spedycyjną). Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 9. Odbierając towar Klient zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.). W sytuacji stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności (szkody spedycyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru towaru w obecności kuriera (przedstawiciela spedytora). Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 10. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki, moment powierzenia towaru spedytorowi (przewoźnikowi) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, zgodnie z art. 544 § 1 K.C. Wysyłając towar Sprzedawca zapewnia sposób opakowania i spedycji (przewozu) odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność, zgodnie z art. 545 § 1 K.C.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy, zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku, Klient dokonujący zakupu jako konsument, tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
 2. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Do wykonania uprawnień z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury.
 4. Przesyłkę należy opatrzyć oznaczeniem „zwrot handlowy”.
 5. Zwrotowi nie podlegają produkty, które noszą ślady użytkowania, uszkodzone mechanicznie, materiały eksploatacyjne oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić w stanie niezmienionym to, co sobie świadczyły, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do siedziby Sprzedawcy pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopię faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie czternastu dni od dnia zwrotu przez Klienta towaru na podane przez Klienta konto. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie niezwłocznie sporządzona i przesłana Klientowi listem przez Sprzedawcę.

 

§ 6
Gwarancja i reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy.
 2. Niezależnie od gwarancji producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 3. Okresy gwarancji producenta wyrażono w miesiącach i wyszczególniono na dowodzie zakupu lub stronie internetowej www.sklep.agropartner.pl. Gwarancja wieczysta, którą objęte są niektóre towary wygasa 12 miesięcy po zaprzestaniu produkcji objętego nią produktu.
 4. Sprzęt, który posiada oddzielne karty gwarancyjne producenta Nabywca zobowiązany jest serwisować w autoryzowanej sieci serwisowej producenta (szczegółowe informacje i procedury reklamacyjne znajdują się w dedykowanych kartach gwarancyjnych).
 5. Po wygaśnięciu odpowiedzialności sprzedawcy, gdy towar posiada jeszcze gwarancję producenta, terminy realizacji reklamacji mogą ulec wydłużeniu do 90. dni roboczych. Wynik takiej reklamacji każdorazowo zależny od serwisu producenta. Sprzedawca nie gwarantuje realizacji reklamacji po wygaśnięciu odpowiedzialności sprzedawcy za towar. Reklamacje towaru po wygaśnięciu odpowiedzialności sprzedawcy są płatne w zakresie diagnostyki i spedycji.
 6. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn a w szczególności: (1) nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji i instalacji, (2) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (powódź, wyładowanie atmosferyczne, wahania napięcia w sieci, przepięcia, etc.),
 7. Gwarancji nie podlegają towary podlegające naturalnemu zużyciu.
 8. Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia:(1) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, etc., (2) uszkodzeń w transporcie i przy przeładunku, (3) naruszenia plomb, zatarcia oznaczeń, numerów seryjnych, etc., (4) śladów nieuprawnionej ingerencji oraz prób dokonywania nieautoryzowanych napraw (za uprawnione uznaje się jedynie naprawy wykonane przez serwis producenta, dystrybutora bądź Sprzedawcy).
 9. Gwarancją nie są objęte czynności przewidziane w instrukcji obsługi rzeczy, do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt a także konserwacja i bieżąca obsługa urządzenia,
 10. W przypadku odbioru towaru poza siedzibą Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.). W sytuacji stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności (szkody spedycyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru towaru w obecności kuriera (przedstawiciela spedytora). Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 11. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego sprzętu do serwisu w takim stanie w jakim został kupiony, w przypadku reklamacji realizowanej wysyłkowo należy wypełnić dedykowany formularz zgłoszenia. Ponadto do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędne jest dostarczenie do serwisu Sprzedawcy oryginału dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopii faktury. W braku woli odebrania towaru w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do podania adresu, na który towar ma zostać przesłany po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego. W przypadku braku podania adresu towar wysłany zostanie na adres wskazany przez Klienta w danych rejestracyjnych. Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną nie podaniem bądź błędnym podaniem przez Klienta adresu, na który towar ma zostać przesłany po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego.
 12. Reklamacje dotyczące towaru zakupionego wysyłkowo należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.sklep.agropartner.pl.
 13. Przyjęcie towaru do serwisu Sprzedawcy nie przesądza o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w nabytym towarze w czasie do czternastu dni roboczych od chwili dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy. W szczególnych przypadkach niezawinionych przez Sprzedawcę (wysyłka towaru poza granice RP, konieczność sprowadzenie części zamiennych, wysyłka wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, etc.) okres ten może uleć wydłużeniu. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sprzedawcy.
 15. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa towaru, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru, ewentualnie jej część w przypadku obniżenia ceny towaru w wyniku porozumienia stron. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie oddanie (odesłanie) podpisanego przez Klienta dokumentu. Należna Klientowi kwota zostanie przekazana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanego dokumentu korekty za pośrednictwem przelewu bankowego na podany przez Klienta numer rachunku.
 16. Zarówno przy wymianie całego urządzenia na nowe, jak i przy zwrocie zapłaconej tytułem ceny kwoty pieniężnej, potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany.
 17. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji pobierana jest opłata za diagnostykę części lub urządzenia. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu, o ile koszt ten wystąpił, jak i z powrotem do Klienta. Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 18. Sprzedawca nie dostarcza części i urządzeń zastępczych na czas trwania postępowania reklamacyjnego i serwisowego.
 19. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę. Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 20. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i serwisowego Sprzedawca wyda towar Klientowi w siedzibie Sprzedawcy bądź prześle towar na adres wskazany przez Klienta. W przypadku braku podania adresu, Sprzedawca uprawniony jest do wysłania towaru na adres wskazany przez Klienta w danych rejestracyjnych. W przypadku braku wysłania przez Sprzedawcę towaru, Klient zobowiązany jest odebrać osobiście towar w ciągu trzydziestu dni od daty zakończenia postępowania reklamacyjnego i serwisowego. Jeżeli Klient dopuści się zwłoki z odebraniem towaru, koszty ponownego wysłania towaru obciążają klienta. W przypadku zwłoki Klienta z odebraniem towaru Sprzedawca może także oddać towar na przechowanie bądź do depozytu sądowego na koszt i niebezpieczeństwo Klienta albo sprzedać towar na rachunek Klienta po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego terminu do odebrania towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta.
 21. Umowa Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy kupującym nie jest osoba fizyczna, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z art. 558 § 1 K.C.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych lub podanie niepełnych danych wymaganych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów.
 3. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
 4. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, w tym zawarcia umowy, dostarczenia Klientowi zakupionego towaru oraz wystawienia rachunku bądź faktury za zakupiony towar, realizacji czynności gwarancyjnych i serwisowych a jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
 5. Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Oferta handlowa Sklepu Internetowego, o ile strony nie postanowią inaczej, ważna jest tylko na terenie Polski.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie wymienione na stronie www.sklep.agropartner.pl produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, w tym w usługach pocztowych i spedycyjnych (przewozowych), powodzi, pożaru lub wojny.
 5. Sprzedawca uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w Sklepie Internetowym. Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.
 6. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje.
 8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówienia w Sklepie Internetowym strony rozstrzygać będą w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy ogólne Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl